Ardo Tolkservice -Tolk-& Översättarservice
Våra tjänster.
Vi har en bred varation tjänster som omfattar alla olika situationer där tolkar kan behövas. För en enklare kommunikation och en smidigare översättning sätter vi oss ner tillsammans och planerar hur projektet eller tjänsten skall utföras. Vårt mål är att ni ska ha en så smidig kommunikation som möjligt.
Översättning.
Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat och ofta ska även textens form överföras. Vi hjälper er att översätta all typ av dokument. Vi har professionella översättare som kommer leverera kvalitéöversättning. Anlita våra auktoriserade översättare med mångåriga erfarenheter i översättningsbranschen. Vi levererar texten på den tiden ni önskar få den. Texten som ska översättas skickas för att lämna offert.
Distanstolkning.
Distanstolkning är ett samlat begrepp för skärmtolkning och telefontolkning via vanlig telefon. Tolken är ofta i en annan plats och tolkanvändaren och sin klient/patient/sökande är ofta med varandra i samma rum. Tolken ska vara ensam i ett rum där det inte vistas ingen annan och ostörd miljö också. Vid skärmtolkning är tolken geografiskt skild från bägge samtalsparter och tolkar via videokonferensutrustning eller bildtelefon. En variant är att tolken befinner sig tillsammans med en av samtalsparterna (t.ex. domaren i rättssalen) medan den andra samtalsparten (t.ex. vittnet) deltar via skärm. Distanstolkning behöver tolken inte resa till skillnaden från kontakttolkning/på-platstolkning vilket ökar tolkarnas tillgänglighet eftersom tolken sparar restiden. Genom att anlita distanstolk gör du en tjänst för miljön.
Kontakttolk.
Kontakttolkning eller på-platstolkning som det också kallas närvarar tolken platsen dit tolkningen äger rum och hjälper kunden och sin klient/patient/sökande förstå varandra. Tolkning sker s.k. tre partsamtal, Tolken, tolkanvändaren och klient/patient/sökande sitter i ett rum och tolken möjliggör att dessa personer förstå varandra som annars inte talar samma språk. Tolkens funktion i samhället är att underlätta för individens rätt att bli hörd och få information. Tolken möjliggör också fackpersoners arbete genom att överföra information då det finns språkbarriär. Tolkens uppgift är att återge på ett annat språk det som talaren muntligen ger uttryck för.
Konferenstolk.
Simultantolkning är den vanligaste formen av tolkning i konferens-och affärssammanhang, tolken översätter samtidigt som talaren talar, tolken arbetar från en kabin eller vistolkar nära deltagarna med tolkbehov. Andra tolkteknik som också användas vid konferenser är konsekutiv tolkning, tolken står vanligen med föreläsaren på scenen och förmedlar det som sägs med viss fördröjning.