Lite mer om oss och vad vi gör.
Ardo Tolkservice AB;s huvuduppgift är att hjälpa dig och dina klienter, kunder och samarbetspartner som talar ett annat språk att förstå varandra. Med vår fokus och strävan efter en hög kvalité på vår tolkning och översättning är vi övertygade om att du som en kund kommer att få vår bästa service i både tolkning och översättning.

Ardo Tolkservice AB vänder sig till dig såväl som företagare och myndighet. Vi vill vara till hjälp och ge er det språkservice som ni har behov av. Ardo Tolkservice AB har en hel del olika tjänster som kan uppfylla ert krav och det glädje oss att tillhandhålla er de tjänster ni är i behov av.
Varför oss?
Ardo Tolkservice AB strävar efter att ha en god miljö som grundar sig på att ta väl hand om medarbetarna som tolkar och översättare. ”Alla ska känna sig omhändertagna” är en metod som vi på Ardo Tolkservice strävar efter, en metod som ska sätta kunden i fokus redan i grunden. Med vår fokus och strävan efter en hög kvalité på vår tolkning och översättning är vi övertygade om att våra tolkar och översättare levererar på deras bästa.

Ardo tolkservice AB anlitar sig på utbildade tolkar med kompetens så kunden får en väl utvecklad tolkning och översättning som i sin tur underlättar förståelse mellan kunden och sin klient. Genom att få medarbetarna att känna sig väl omhändertagna, ger det oss en sammanslutning av personal med samma intresse till att sätt kunden i fokus, ett mål som vi strävar efter tillsammans med våra skickliga yrkesmänniskor.