Warning: Undefined array key "namn" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 6 Warning: Undefined array key "phone" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 7 Warning: Undefined array key "mail" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 8 Warning: Undefined array key "adress" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 9 Warning: Undefined array key "postnr" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 10 Warning: Undefined array key "ort" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 11 Warning: Undefined array key "message" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 12 Warning: Undefined array key "checkbox" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 13 Warning: Undefined array key "amne" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 14 Warning: Undefined array key "timefrom" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 15 Warning: Undefined array key "timeto" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 16 Warning: Undefined array key "date" in /customers/3/c/6/ardotolkservice.se/httpd.www/script/php/init_tolkning_form.php on line 17 Ardotolkservice

Våra tjänster

Vi har en bred variation språktjänster där vi bland annat jobbar med översättning eller tolkning. Vi erbjuder tjänster efter ert behov och jobbar hårt för att ni får en så bra service som möjligt.

Läs mer

Översättning.

Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat och ofta ska även textens form överföras. Vi hjälper er att översätta all typ av dokument. Vi har professionella översättare som kommer leverera kvalitéöversättning. Anlita våra auktoriserade översättare med mångåriga erfarenheter i översättningsbranschen. Vi levererar texten på den tiden ni önskar få den. Texten som ska översättas skickas för att lämna offert.

bild på bok

Distanstolkning.

Distanstolkning är ett samlat begrepp för skärmtolkning och telefontolkning via vanlig telefon. Tolken är ofta i en annan plats och tolkanvändaren och sin klient/patient/sökande är ofta med varandra i samma rum. Tolken ska vara ensam i ett rum där det inte vistas ingen annan och ostörd miljö också. Vid skärmtolkning är tolken geografiskt skild från bägge samtalsparter och tolkar via videokonferensutrustning eller bildtelefon. En variant är att tolken befinner sig tillsammans med en av samtalsparterna (t.ex. domaren i rättssalen) medan den andra samtalsparten (t.ex. vittnet) deltar via skärm. Distanstolkning behöver tolken inte resa till skillnaden från kontakttolkning/på-platstolkning vilket ökar tolkarnas tillgänglighet eftersom tolken sparar restiden. Genom att anlita distanstolk gör du en tjänst för miljön.

bild på bok

Kontakttolk.

Kontakttolkning eller på-platstolkning som det också kallas närvarar tolken platsen dit tolkningen äger rum och hjälper kunden och sin klient/patient/sökande förstå varandra. Tolkning sker s.k. tre partsamtal, Tolken, tolkanvändaren och klient/patient/sökande sitter i ett rum och tolken möjliggör att dessa personer förstå varandra som annars inte talar samma språk. Tolkens funktion i samhället är att underlätta för individens rätt att bli hörd och få information. Tolken möjliggör också fackpersoners arbete genom att överföra information då det finns språkbarriär. Tolkens uppgift är att återge på ett annat språk det som talaren muntligen ger uttryck för.

bild på bok

Konferenstolk.

Simultantolkning är den vanligaste formen av tolkning i konferens-och affärssammanhang, tolken översätter samtidigt som talaren talar, tolken arbetar från en kabin eller vistolkar nära deltagarna med tolkbehov. Andra tolkteknik som också användas vid konferenser är konsekutiv tolkning, tolken står vanligen med föreläsaren på scenen och förmedlar det som sägs med viss fördröjning.

bild på bok