Policy för Ardo tolkservice

Ardo Tolkservice AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster och produkter åt dig så vi kan informera dig om nyheter och uppdateringar av våra tjänster och produkter. Du har rätten till att få tillgång till att korrigera och radera dina personuppgifter samt kan du opponera dig mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-post till följande adress Info@ardotolkservice.se Ardo Tolkservice AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Ardo Tolkservice AB ska aldrig lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Stäng detta fönster